Kostnadsjämförelse

Kostnadsjämförelse


Kostnadsjämförelse 2024


Småhus/villor (inkl. moms).

Årlig förbrukning i kWh

Total kostnad per år

Varav under året fast del

Varav under året rörlig del

15 000 kWh

19 125 kr

6 000 kr

13 125 kr

20 000 kWh

23 500 kr

6 000 kr

17 500 kr

30 000 kWh

32 250 kr

6 000 kr

26 250 kr

40 000 kWh

41 000 kr

6 000 kr

35 000 kr

Effektkunder/flerbostadshus, lokaler (inkl. moms) fjärrvärmecentral ingår.

Årlig förbrukning i kWh

Total kostnad per år

Varav under året fast del (varierar beroende på effektbehov)

Varav under året rörlig del (tillverkande industri har rabatt)

80 MWh

  91 275 kr

  21 275 kr

  70 000 kr

193 MWh

213 250 kr

  44 375 kr

168 875 kr

500 MWh

543 300 kr

 105 800 kr

437 500 kr

1000 MWh

1 081 600 kr

 206 600 kr

875 000 kr

Kostnadsjämförelse 2023


Småhus/villor (inkl. moms)

Årlig förbrukning i kWh

Total kostnad per år

Varav under året fast del

Varav under året rörlig del

15 000 kWh

17 400 kr

6 000 kr

11 400 kr

20 000 kWh

21 200 kr

6 000 kr

15 200 kr

30 000 kWh

28 800 kr

6 000 kr

22 800 kr

40 000 kWh

36 400 kr

6 000 kr

30 400 kr

Effektkunder/flerbostadshus, lokaler (inkl. moms) fjärrvärmecentral ingår

Årlig förbrukning i kWh

Total kostnad per år

Varav under året fast del (varierar beroende på effektbehov)

Varav under året rörlig del (tillverkande industri har rabatt)

80 MWh

  82 075 kr

  21 275 kr

  60 800 kr

193 MWh

191 055 kr

  44 375 kr

146 680 kr

500 MWh

485 800 kr

 105 800 kr

380 000 kr

1000 MWh

966 600 kr

206 600 kr

760 000 kr