Prislistor Villa

Prislista villor


Fjärrvärmepris år 2024 för villor i Fjugesta


Fjärrvärme i Fjugesta är nästan helt producerad av skogsflis från närområdet. Skogsflis är en förnyelsebar resurs som bidrar till en bättre miljö. Fjärrvärmepriset ändras högst en gång per år och ändring sker per 1 januari. Taxan fastställs av leverantörens bolagsstyrelse.

Villor där villaägaren äger sin undercentral

Gäller flertalet av villorna i Fjugesta och alla villor anslutna från 2005

Fast årsavgift

Inkl. moms 6 000 kr/år

Energipris

Inkl. moms 875 kr/MWh (=87,50 öre/kWh)

Villor där Lekebergs Bioenergi AB äger undercentralen

Gäller ett fåtal villor anslutna före 2005

Fast årsavgift

Inkl. moms 8 375 kr/år

Energipris

Inkl. moms 875 kr/MWh (=87,50 öre/kWh)

Förklaringar och villkor

Villataxan gäller alla som har skrivit avtal för villor med värmeverket. Normalt är det en eller tvåfamiljshus.

Den fasta kostnaden fördelas över årets månader.

Energikostnaden beräknas genom att energipriset multipliceras med energiförbrukningen. Värmetaxan har momssats 25% som ingår i ovanstående priser. Värmetaxan gäller under helt kalenderår.

Räkneexempel villa inkl. moms

Här visas årskostnaden för en villa med egen undercentral, med årsförbrukningen 20 MWh.

20 x 875 kr + 6000 kr = 23 500 kr

Nyanslutnings avgift villa

Ordinarie anslutningsavgift inklusive undercentral.

Pris: 57 600 kr (72 000kr inkl.moms). Vid nybyggnad av stamkulvert gäller ordinarie anslutningsavgift endast där mycket god värmetäthet (stor ansluten effekt per meter stamkulvert) finns. Ordinarie anslutningsavgift gäller även efteranslutning av villor efter befintlig kulvert. Möjlighet att få ROT avdrag med omkring 10 200 kr.

Frågor

Har du frågor på taxa eller har du problem med värmeleveransen kontakta:

Erik Johansson tel. 076 - 8830900 e-post: erik@lekebergsbioenergi.com

Claes Schneider tel. 070 - 3401049 e-post: claes.schneider@telia.com

Fjärrvärmepris år 2023 för villor i Fjugesta


Villor där villaägaren äger sin undercentral

Gäller flertalet av villorna i Fjugesta och alla villor anslutna från 2005

Fast årsavgift

Inkl. moms 6 000,00 kr/år

Energipris

Inkl. moms 760,00 kr/MWh (=76,00 öre/kWh)

Villor där Lekebergs Bioenergi AB äger undercentralen

Gäller ett fåtal villor anslutna före 2005

Fast årsavgift

Inkl. moms 8 375 kr/år

Energipris

Inkl. moms 760,00 kr/MWh (=76,00 öre/kWh)