Prislista Företag

Prislista företag


Fjärrvärme i Fjugesta är nästan helt producerad av skogsflis från närområdet. Skogsflis är en förnyelsebar resurs som bidrar till en bättre miljö. Fjärrvärmepriset ändras högst en gång per år och ändring sker per 1 januari. Taxan fastställs av leverantörens bolagsstyrelse.


Effektkunder i Fjugesta

Samtliga priser är angivna exkl. moms

Fjärrvärmepris företag 2024

Fast årsavgift

4 000 kr/år

Effektavgift

420 kr/år x E*

Energipris

700 kr/MWh

*E = den anslutna fastighetens effektbehov i kW = ansluten effekt

Lägsta anslutna effekt 16 kW


Industrikunder med sänkt energiskatt enligt särskilda villkor.

Förklaringar och villkor

Den fasta avgiften gäller per kalenderår och delas upp i tolv delar och faktureras månadsvis.

Abbonnerad effekt är fastighetens maximala effektbehov. Abonnerad effekt framgår av värmeavtalet, men kan ha justerats efter konstaterat effektbehov. Abonnerad effekt = Högsta medeleffekten under tre på varandra följande timmar. Effektbehov kan endast uppmätas under normal drift med jämn framledningstemperatur och utan onormala tryckförändringar. 

Effektavgiften(kr/kW/ år) multipliceras med abonnerad effekt (kW). Avgiften gäller per kalenderår, delas upp i tolv delar och faktureras månadsvis.

Energikostnaden beräknas genom att energipriset multipliceras med energiförbrukningen.

Flödesavgift utgår ej.

Värmetaxan har momssats 25% som tillkommer på ovanstående priser. Värmetaxan gäller under helt kalenderår.

Frågor

Har du frågor på taxa eller har du problem med värmeleveransen kontakta:

Erik Johansson tel. 076 - 8830900 e-post: erik@lekebergsbioenergi.com

Claes Schneider tel. 070 - 3401049 e-post: claes.schneider@telia.com

Fjärrvärmepris företag 2023

Fast årsavgift

4 000 kr/år

Effektavgift

420 kr/år x E*

Energipris

608 kr/MWh