Om LBAB

224 leveranspunkter med ca 260 uppvärmda byggnader

Om Lekebergs Bioenergi AB


Lekebergs Bioenergi AB, LBAB, ägs och drivs av 12 st lantbrukarfamiljer i Lekebergs kommun.

Verksamheten startades 1997.

Vi har Erik Johansson heltidsanställd i företaget och flera som jobbar deltid.

Det finns en jourgrupp som sköter och övervakar anläggningen utanför ordinarie arbetstid.

I ledningen finns Claes Schneider som VD samt Amalia Thorstensson som ordförande.


Fakta om värmerörelsen LBAB

Bolagsform: Aktiebolag

Driftstart: År 1997


Panncentral

Fastbränsle Flis, fukthalt 30 – 55%

Reserv och spetslast Eldningsolja 1

Ersätter 17-1800 m3 olja/år

Förbrukning Ca 20 000 m3 flis

Oljeförbrukning 1 % vid driftsstörningar och extrem kyla


Utrustning

Fastbränslepanna Järnforsen 1800 kW med rörlig trapprost (år 1997)

Fastbränslepanna Fröling Lamdamat 1000 kW (år 2007)

Fastbränslepanna Mekano 950 kW (år 2022)

Rökgaskondensering till fastbränslepannorna (år 2004)

Oljepanna 3 500 kW (år 2006)

Oljepanna 2 300 kW (år 1997)

Rökgasrening Multicyklon + rökgaskondensering max 150 mg/Nm3 rökgas

Producerar Cirka 16 000 MWh/år


Kulvertnät

Total längd ca 14 km med dubbla rör. Därav stålkulvert ca 10 km och stål eller kopparflex ca 4 km.


Värmeförsäljning

224 leveranspunkter med ca 260 uppvärmda byggnader

20% av värmen går till 146 st villor.

80% av värmen går till 78 st leveranspunkter med skolor, dagis, äldreboende, servicehus, vårdcentral, kyrka, butiker, industrier, reningsverk, utomhusbad och ca 50 st hyreshus.


Ägarförhållande

Lekebergs Bioenergi AB äger panncentral på ägd tomt liksom kulvertnät och många undercentraler.

Vi har reservpannor, reservpumpar och reservelverk för säker leverans.